تغییر شماره همراه جهت ارسال واریزی ها به ایتا

132

1401/11/4

3567
 

تغییر شماره همراه جهت ارسال واریزی ها به ایتا

بلوک
بسمه تعالی

از تاریخ 1401/11/04 شماره همراه شرکت جهت ارسال واریزی ها به ایتا یا واتس اپ از 09224780267 به شماره جدید 09194150040 تغییر یافت.