درباره شرکت

شرکت تعاونی مسکن سقف آتیه اسپادانا

 

آدرس شرکت:قم -بلوار 15 خرداد بلوار محتشم کاشانی انتهای کوچه هفت

شماره تماس :

33551515-025

شماره ایتا :  09194150040

شماره حساب شرکت تعاونی سقف آتیه اسپادانا:

بانک مسکن:420000055608